Agitation

 

กระบวนการที่ใช้ในการทำแฮชน้ำน้ำแข็งเพื่อแยกไตรโครมออกจากต้นกัญชา ในกระบวนการนี้ วัสดุจากพืชกัญชาจะถูกแช่แข็งเมื่อนำไปแช่ในน้ำน้ำแข็ง ซึ่งทำให้ไทรโครมเปราะและแตกง่ายเมื่อถูกปั่นป่วน

“ฉันปลุกเร้าวัชพืชนี้มาหลายชั่วโมงแล้ว… ฉันอยากจะสูบกัญชาบ้างแล้ว!”