Carpet weed

Carpet weed – ชิ้นส่วนของวัชพืชที่พบบนพื้น มักเป็นเศษหญ้าที่ร่วงหล่นจากโต๊ะเมื่อกลิ้งข้อต่อหรือบรรจุชาม ผู้คนสูบบุหรี่พรมเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อของหมด

“ฉันมีปัญหากับวัชพืชมาก ดังนั้นฉันจึงพยายามหาวัชพืชพรม”