ธุรกิจเสริมกัญชา

 

ธุรกิจเสริมกัญชา

ธุรกิจเสริมกัญชา – ธุรกิจที่ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่อุตสาหกรรมกัญชาแต่ไม่ได้สัมผัสโรงงาน ตัวอย่างของธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทให้แสงสว่าง ไฟฟ้า หรือก่อสร้าง บริษัทบรรจุภัณฑ์ สำนักงานกฎหมาย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการด้านภาษี บริษัทเสริม บริษัทการตลาดและเทคโนโลยี และอื่นๆ

“ฉันเริ่มได้รับสัญญาปลูกพืชในร่มจำนวนมากกับบริษัทพลังงานของฉันเมื่อรัฐทำให้กัญชาถูกกฎหมาย—ปัจจุบันกัญชาเป็นธุรกิจเสริมในอุตสาหกรรมกัญชา”